Den pusselbit du saknar

Projektkraft & Partners – den pusselbit du saknar! 

Sättet att leda och organisera byggprojekt varierar beroende på typen av projekt. Byggprojekt kan ha många olika egenskaper. Dessa egenskaper påverkas av t ex vilken verksamhet som ska inrymmas i fastigheten samt om det är nyproduktion, ombyggnad eller underhåll som avses. Projektet är också oftast uppdelat i ett antal olika skeden.

Att definiera vad rätt delmål och mål är kan vara svårt men alltid nödvändigt. Dessa mål behöver alltid kommuniceras i samband med att projektet startar och stämmas av genom de olika skedena.

Projektkraft & Partners erbjuder de vanligast förekommande rollerna i projektform. Vi har lång erfarenhet av konsulttjänster inom bygg- och fastighetsbranschen. Affärsidén är att tillföra rätt kompetens där den gör mest nytta. Läs mer

 

Aktuella projekt

Fler aktuella projekt