Den pusselbit du saknar

Nätverk

562356_685455564817731_1070031703_nFör att klara resurssättning och specialistkunskap även vid större projekt har vi strategiska samarbeten med andra aktörer. Samverkan med andra ändrar inte på företagets oberoende ställning.

Om byggherren så önskar har vi även bra erfarenhet av samarbetsentreprenader där projekten genomförs tillsammans med en entreprenör i partneringform.

Projekterande konsulter
AG Arkitekter AB
Jan Borglund Byggkonsult AB
Sweco Systems AB
Bengt Dahlgren AB

Kalkyl
BK Beräkningskonsulter AB

Projektutveckling tidiga skeden
Pre Construction Management AB

 

Redovisningstjänster

LanderEng Invest AB