Bildbeskrivning

Den pusselbit du saknar

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Byggprojekt har många olika egenskaper avseende typ av fastighet, nyproduktion, ombyggnad eller underhåll och ett antal skeden. Att definiera vad rätt delmål och mål är kan vara svårt men alltid nödvändigt.

Sättet att leda och organisera byggprojekt  varierar beroende av typen på projekt men de vanligast förekommande rollerna och som Projektkraft & Partners erbjuder är:

Projektledning

Byggprojektledaren leder processen att definiera projektets ramar och styra skedena för inventering/utredning, program, projektering, produktion och överlämnande till förvaltningsfasen. Ledningen sker i samverkan med uppdragsgivaren och mot de mål som fastställs för tid, kostnad och kvalitet. I dessa ingår även frågor relaterade till miljö och arbetsmiljö.

Projekteringsledning

I ett projekt med fler definierade skeden kan en projekteringsledare styra gruppen projekterande konsulter genom program och projekteringsfas fram till ett förfrågningsunderlag. En vanlig funktion är även att fungera som byggarbetsmiljösamordnare under projekteringen (Bas P).

Upphandling

Arbetet att ta in anbud utifrån förfrågnings-underlaget anpassas till vald entreprenadindelning och entreprenadform samt de förutsättningar för samverkan som valts. Att skapa tydliga avtal och överenskommelser som stäms av mot budgetmål borde vara en självklar del av ett byggprojekt.